Site icon Nhạc nước TDV

Thiết kế Nhạc nước Đảo tròn Quan họ Bắc Ninh

Thiết kế nhạc nước 6

Nhạc nước đảo tròn quan họ Bắc Ninh

Dự án Dựng phim Nhạc nước tại Đảo tròn quan họ Bắc Ninh được công ty Nhạc nước TDV thiết kế năm 2019. Với biểu tượng cô gái quan họ đội nón quai thao, chúng tôi đã thiết kế hệ thống Nhạc nước kết hợp trình chiếu màn hình nước cực ấn tượng, tô điểm thêm cho biểu tượng.

Các hiệu ứng sử dụng cho hệ thống Nhạc nước:

Exit mobile version